Uppdateringar av Örebro Tribune Visa/dölj trådning av kommentarer | Tangentbordsgenvägar

 • Örebro Tribune 22:53 den 23 June, 2021 Permanent länk
  Artikeln handlar om: Böter, , påplats, , störning   

  Polis ska få utfärda böter på plats vid störningar 

  Riksåklagaren har i dag beslutat att polisen ska få utfärda böter på plats för den som spelar hög och störande musik, exempelvis från en bil. Det aktuella brottet är förargelseväckande beteende. Tidigare har ordningsbot för förargelseväckande beteende enbart kunnat utfärdas mot den som urinerar offentligt, men nu utvidgas alltså möjligheten. Boten för störande hög musik blir 1 000 kronor.

  Dagens beslut innebär också att polisen får rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Bestämmelsen träffar alla båtar, men bakgrunden är problemet med buskörning med vattenskoter. Boten för detta blir 1 500 kronor.

  – Det här är störningar som drabbar väldigt många människor i deras hem eller när de vill koppla av på sin fritid. Sommaren är den tid när både vattenskotrar och högljudda bilkaravaner är absolut vanligast. Därför har jag beslutat att det här ska gälla redan från den 1 juli, säger riksåklagare Petra Lundh.

  – Detta är mycket välkommet och både underlättar och effektiviserar arbetet med att lagföra denna typ av brott. Dessutom avlastas vår utredningsverksamhet, som många gånger kan behöva prioritera ner dessa typer av ärenden till förmån för grövre brottslighet, säger Jesper Molander, polisinspektör vid NOA.

  Det som nu beslutas är en ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning. Bägge företeelserna har alltså varit förbjudna redan tidigare.

  Bakgrund

  Åklagarmyndigheten har tagit fram ett förslag om förändringar i den så kallade ordningsbotskatalogen, där samtliga brott som kan ge ordningsbot finns beskrivna, inklusive vilken bot som gäller för vilket brott.
  Ordningsbotskatalogen är omfångsrik och ändringsförslagen är många. De föreslagna ändringarna har därför gått ut på en bred remiss, med sista svarsdatum den 8 juni.

  De nu aktuella brotten beslutas särskilt, med hänsyn till att de är särskilt vanliga under sommaren. Samtidigt beslutas också om ändringar i de delar av ordningsbotskatalogen som rör kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. för yrkestrafik, eftersom en ny förordning trädde i kraft den 24 maj 2021.

  Riksåklagaren kommer senare i år att ta ställning till övriga delar av förslaget.

  Vad är ordningsbot?

  Ordningsbot är en form av böter som utfärdas av polis (eller i vissa fall personal från Tullen och Kustbevakningen) direkt på platsen för brottet. Om den som får boten accepterar den gäller det som en lagakraftvunnen dom. Ordningsbot kan komma ifråga för brott som enbart har penningböter i straffskalan och används främst för olika typer av trafikbrott. Det är riksåklagaren som beslutar vilka brott som kan ge ordningsbot.

  Pressmeddelande från åklagarmyndigheten

 • Örebro Tribune 21:55 den 23 June, 2021 Permanent länk
  Artikeln handlar om: , matbud, ,   

  Matbud attackerad av man 

  Ett matbud blir attackerad av en man på Drottninggatan i centrala Örebro på onsdagskvällen.
  Mannen kom cyklande på Drottninggatan när han plötsligt klev av sin cykel och gick fram till det mopedburna matbudet och började ställa frågor om denne hade papper på att få jobba eller vistas i Sverige, när budet inte svarade så puttade mannen omkull mopeden och började sedan putta på matbudet.

  Mannen tog sedan sin cykel och skulle fly från platsen men efter en kort bit så kunde ett vittne till händelsen stoppa mannen som var aggressiv och hotade och vevade i luften för att komma iväg innan polisen hunnit till platsen.
  Vittnet gjorde ett så kallat envarsgripande och höll kvar mannnen till flera polispatruller anlände.
  Ett flertal patruller var på platsen och höll förhör med vitten till händelsen.

 • Örebro Tribune 18:56 den 22 June, 2021 Permanent länk
  Artikeln handlar om: , , , sprit   

  Tipsa polisen om någon kör påverkad 

  Enligt siffror från Trafikverket dör cirka en fjärdedel av alla omkomna i trafiken i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka. Ungefär var femhundrade bilist på våra vägar är rattfull.

  Tipsa polisen!

  – Misstänker du att någon i din närhet kör rattfull eller drogpåverkad, ring polisen! Ditt tips kan förändra personers liv och förhindra en trafikolycka samtidigt som det hjälper oss att bli ännu bättre i vårt trafiksäkerhetsarbete, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

  Ring 112 vid akuta tips. Du kan även ringa 114 14 för att lämna tips som inte är akuta, eller tipsa oss på polisen.se. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, färdvägar, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.

  SMADIT

  Upptäcker polisen påverkade förare i trafiken så erbjuds dessa kontakt med vården. Detta är en del i metoden SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), ett samarbete mellan olika myndigheter i syfte att erbjuda stöd till misstänkta rattfyllerister. Tanken är att dessa ska få ett samtal med vården inom 24 timmar.

  – Många av dessa personer som kör påverkade av alkohol eller droger uppfattar inte att de har ett missbruk – förrän det är försent. Det kan vara en granne, flickvän eller kollega, vem som helst i din närhet som du minst anar, säger Ursula Edström.

  Barn som far illa

  När polisen rapporterar en person som kör berusad och denna person bor ihop med egna eller andras barn, så skickas alltid en anmälan till socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL) 14 kap1§.

  – Tyvärr är det inte bara den missbrukande själv som påverkas av sitt beroende utan också personer i deras närhet. Polisen har en anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen, om de misstänker att ett barn far illa. Det räcker med att man känner en oro för att det finns ett bakomliggande missbruk, förklarar Ursula Edström.

  Film för att uppmärksamma problematiken

  Inför midsommarveckan som för många är förknippad med firande och alkohol, sprider polisen en film i social medier. Tanken är att sätta extra fokus på trafiksäkerhetsfrågor och i synnerhet nykterhet.

  Källa Polisen

 • Örebro Tribune 17:32 den 19 June, 2021 Permanent länk
  Artikeln handlar om: , , , ,   

  75 årig kvinna rånad på halsband på Söder 

  En man på cykel har ryckt av en kvinna hennes halsband på Köpmangatan och därefter försvunnit från platsen på cykel.
  Ett omfattande pådrag pågår för att försöka hitta gärningsmannen som cyklade mot Stortorget.
  Mannen beskrives som man 25-35 år och smal.

  Den drabbade kvinnan är i 75 årsåldern.

 • Örebro Tribune 00:21 den 19 June, 2021 Permanent länk
  Artikeln handlar om: , , , ,   

  Kvinna fick halsband avryckt av cyklist 

  I skrivande stund pågår ett större eftersök efter mannen som beskrives som mörkhyad och i 20-25 årsåldern. Cykeln som mannen försvann på beskrives som mörk och av äldre modell. 

  Brottet är i skrivande stund rubricerat som grov stöld men beroende på vad som framkommer utredningsmässigt så kan rubriceringen komma att ändras. Om någon tror sig ha upplysningar som kan hjälpa polisen i arbetet med händelsen så mottas information via telefon 11414.

 • Örebro Tribune 22:15 den 17 June, 2021 Permanent länk
  Artikeln handlar om: , , ,   

  Hemställan om bättre skydd för poliser 

  Årets medarbetarskyddsenkät pekar på en förbättring, men den visar även att var fjärde medarbetare utsatts för någon form av hot eller påverkan de senaste tolv månaderna.
  Den visar också att de som befinner sig längst ut i linjen är hårdast drabbade.
  Var tredje polis uppger att de utsatts för hot och påverkansförsök och hos yttre befäl är det 7 av 10 som utsatts.

  Offensivt arbete mot hänsynslösa kriminella

  – Vi har under de senaste åren bedrivit ett offensivt arbete för att skydda våra medarbetare och vår verksamhet.
  Bland annat har vi drivit ett projekt för medarbetarskydd och startat en ny säkerhetsavdelning, men de kriminella blir tyvärr allt mer offensiva och hänsynslösa i sina försök att påverka våra anställda, säger Ari Stenman, säkerhetschef. 

  Både Polismyndighetens och Polisförbundets undersökningar visar att utsattheten för hot och påverkansförsök är väldigt hög inom vissa yrkesgrupper men fenomenet har också ändrat karaktär och blivit grövre. Hoten riktas inte bara mot anställda i sin tjänsteutövning, de görs personliga och inkluderar även privatlivet och familjen.

  Förslag för att öka medarbetarskyddet

  – När vi nu fortsätter att flytta fram våra positioner och rekryterar fler poliser till vårt uppdrag att göra hela Sverige tryggt och säkert, är det av största vikt att stärka de polisanställdas säkerhet.
  Från Polismyndighetens ledning är det tydligt – vi kan aldrig acceptera att de som är satta att skydda vårt samhälle utsätts för hot och påtryckningar, säger rikspolischefen Anders Thornberg.

  Hemställan till regeringen innehåller ett flertal förslag där Polismyndigheten ser behov av författningsändringar.
  Det handlar dels om möjlig­heterna att öka skyddet för medarbetarnas privata kontaktuppgifter, dels om att utöka möjligheterna att ingripa mot subtila hot och trakasserier mot tjänstemän samt att ge förbättrade möjligheter till ersättning för polisanställda som drabbas.

  Nyhet från
  Polisen

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel