Etiketter: Sverige Visa/dölj trådning av kommentarer | Tangentbordsgenvägar

 • Martin Avedal 10:01 den 12 June, 2024 Permanent länk
  Artikeln handlar om: , Insats, , , , , Post, , Postterminal, Sverige,   

  Insats mot Postnord i Hallsberg – flera stora beslag 

  Polismyndigheten har genomfört en riktad insats mot flera postterminaler i Sverige. Detta var ett samarbete med Postnord och i Örebro län genomfördes denna insats mot terminalen i Hallsberg skriver polisen på sin hemsida.

  — Vid en riktad insats mot postgången i Hallsberg togs 372 beslag av narkotika, narkotikaklassade läkemedel, dopingpreparat och vapen, skriver polisen på sin hemsida.

  Flera försändelserna innehöll narkotika

  Totalt 372 beslag blev resultatet av den insats som polisen nyligen genomförde i Hallsberg i samverkan med Postnord. De illegala försändelserna innehöll narkotika som amfetamin, cannabis och ecstasy, narkotikaklassade läkemedel som Benzo och Tramadol samt olika typer av dopingpreparat.

  — Vi har däribland tre grova narkotikabrott, ett grovt dopingbrott men också ett beslag av ett 3d-printat vapen kunde göras. På många sätt har det här tidigare varit som en okontrollerad väg för att distribuera olagliga varor men inte nu längre, säger Jens Hedenborg som är lokalpolisområdeschef i Hallsberg.

  Över 50 procent av alla försändelser som kontrollerades innehöll illegala preparat eller varor. Av alla beslagtagna försändelser så innehöll över 80 procent narkotika i olika former.

  — Sen är det ju så att det här gäller beslag på en postterminal som visserligen ligger i Hallsberg men anmälningarna gäller personer som finns spridda i hela landet, förklarar Jens Hedenborg.

  Nationell insats och utredning

  Insatser har genomförts vid Postnordterminaler runt om i hela landet, bland annat i Hallsberg och Stockholm. Totalt har 17 000 försändelser beslagtagits.

  Polisen arbetar nationellt med att identifiera och lagföra personer som kan kopplas till den omfattande distributionen av narkotika i svenska postflöden och i dagsläget är ett 30-tal personer häktade.

  — De misstänkts för grova och synnerligen grova narkotikabrott och dopningsbrott och vi förväntar oss att de första åtalen väcks under sommaren, säger Johan Ekström.

  Insatserna har genomförts i nära samarbete med Postnord, vars personal är de som kan identifiera misstänkta försändelser i postflödet och möjliggöra för polisen att därefter öppna, beslagta och utreda dem.

 • Martin Avedal 22:15 den 10 April, 2024 Permanent länk
  Artikeln handlar om: Lagförslag, , , polislagen, , , Sverige, Sveriges Riksdag, visitationzoner   

  Riksdagen röstade ja för införandet av säkerhetszoner 

  Riksdagen röstade ja till ändringar i polislagen, detta skriver man på sin hemsida under onsdagen. Beslutet innebär att polisen får befogenheter att söka efter vapen i säkerhetszoner, eller visitationzoner som man också kan säga.

  Ändringarna innebär att polisen får utvidgade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål inom ett visst område. Skriver man på sin hemsida.

  Enligt förslaget ska Polismyndigheten kunna införa säkerhetszonerna och syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.

 • Martin Avedal 17:40 den 29 March, 2023 Permanent länk
  Artikeln handlar om: Brev, Länsstyrelsen, , , , , Pulver, Sverige,   

  Brev med pulver skickat till Länsstyrelsen i Örebro 

  Under onsdagen har någon/några skickat brev med ett misstänkt pulver i till flera länsstyrelser runt om i Sverige. Där bland annat Länsstyrelsen i Örebro skriver polisen på sin hemsida.

  — Minst ett tiotal länsstyrelser är drabbade. Inga kända personskador är anmälda. Det pågår insatser i flera regioner. I region Bergslagen gäller det i nuläget länsstyrelserna i Örebro och Falun. Polisen bistår räddningstjänsten på platserna, skrev man vid klockan 11:06.

  Pulvret ska varit ofarligt

  Vid klockan 15:05 rapporterade polisen att insatsen är avslutad eftersom att Nationella bombskyddet har gjort bedömningen att pulvret är ofarligt och därefter har det tagits ett nationellt beslut om att avlsuta insatserna.

  Avspärrningarna vid länstyrelsen i Örebro är hävd och patrullerna lämnar platsen. Aktuellt brev är taget i beslag och det skrivs anmälan om olaga hot. Det finns ingen misstänkt och motivet är i nuläget okänt. Ingen person är skadad eller förd till sjukhus

 • Örebro Tribune 20:33 den 1 March, 2022 Permanent länk
  Artikeln handlar om: Krig, , stadsminister, Sverige   

  Statsminister Magdalena Anderssons tal till nationen 

  Det pågår ett krig i Europa.

  Just nu attackeras städer som Kiev, Charkiv och Mariupol av ryska styrkor.

  Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk.

  Vi fylls också av beundran för alla ukrainare som sluter upp till ursinnigt försvar av sin demokrati och sin frihet.

  Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt.

  Kreml hävdar att Ukraina tillhör en särskild rysk intressesfär.

  Men i dagens Europa finns inget utrymme för intressesfärer.

  Lyckas Ryssland inordna Ukraina under sin överhöghet öppnar det upp för snarlika krav på andra länder.

  Rysslands väpnade angrepp är mer än en attack på Ukraina, det är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma sin framtid.

  Det utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.

  Därför sluter Sverige, EU och många andra länder upp bakom Ukraina.

  Den svenska regeringens åtgärder spänner över tre områden: sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina, och att stärka Sverige.

  Vi inom EU och våra partners har snabbt och beslutsamt svarat med mycket omfattande sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen.

  Det arbetet fortsätter.

  Europa stöttar Ukraina i ord och i handling.

  Med ekonomiskt och humanitärt stöd. Med fristad åt de ukrainare som flyr undan kriget.

  Men också: med stöd till Ukrainas lagliga rätt att försvara sitt land.

  I måndags beslutade Sveriges riksdag i bred samsyn, att skicka stöd till Ukrainas väpnade styrkor, inklusive defensiva vapen.

  Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrep Finland 1939.

  Många svenskar ser det som självklart att räcka en hjälpande hand till den som är under angrepp. Men jag vet att det också finns dom av oss som frågar sig vad detta får för konsekvenser för Sverige. Blir vi därmed en måltavla för rysk vedergällning?

  Jag har noga övervägt båda perspektiven. Som statsminister är min första och sista fråga inför varje beslut: Vad är bäst för Sveriges säkerhet?

  Min slutsats är att svensk säkerhet tjänas bäst av att vi hjälper Ukraina att försvara sig.

  Deras försvar av sina gränser är ett försvar av alla länders gränser och av det skydd som folkrätten ger alla världens länder.

  Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats sedan flera år tillbaka. Nu skärps det ytterligare.

  Vi befinner oss inte under direkt hot om väpnat angrepp mot Sverige. Däremot har hotbilden ökat.

  Svenska folket är en måltavla för ryska påverkanskampanjer och desinformation. Syftet är att skrämma oss, tysta oss och öka motsättningarna – inom EU, inom Sverige och mellan människor. Svenska intressen utsätts också för cyberspionage och cyberattacker.

  Regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot den sortens angrepp.

  Vi genomför också sedan flera år tillbaka och i bred politisk enighet en kraftig förstärkning av vårt lands totalförsvar.

  Det är uppenbart att takten nu måste öka. Därför meddelar jag att regeringen kommer att ta initiativ för ytterligare resurstillskott till totalförsvaret.

  Sveriges försvarsförmåga behöver stärkas. Upprustningen tidigareläggas.

  Sverige ska ha ett starkt försvar. Ett totalförsvar av svenska folket och för svenska folket.

  Vi måste också förbereda oss på de följdverkningar som Rysslands krig får i vår vardag. 

  Priserna på drivmedel och el stiger redan. Andra varor kan också bli dyrare, till exempel livsmedel. Småsparare ser sina pensionsfonder sättas under press. Svenska jobb och företag riskerar att drabbas.

  Regeringen och svenska myndigheter följer den utvecklingen mycket noga.

  Min regering driver en tydlig linje i det här läget. Sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige. Men var och en av oss måste också göra sitt.

  Först och främst. Håll dig informerad. Sök information från trovärdiga källor. Använd ditt omdöme.

  Varje person som sprider desinformation riskerar att undergräva vår gemensamma säkerhet.

  Sprid heller inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer.

  Och framför allt: stötta varandra.

  Var särskilt uppmärksam på barn och unga. De nås ofta av mer information än vi vuxna önskar. Då behöver vuxna som lyssnar och förklarar finnas till hands.

  Som så många svenskar redan gjort kan du också stötta Ukrainas folk. Skänka pengar eller delta i en fredlig manifestation. Ingen av oss kan göra allt, men varje enskilt bidrag gör skillnad.

  Till sist.

  De senaste åren har vi tillsammans gått igenom en mycket svår kris, den globala pandemin.

  Det har varit en smärtsam och en prövande tid. Men den har gett viktiga lärdomar. En lärdom är att när vi ställs inför tuffa krav, då klarar vi av att samla oss, som land och som medmänniskor.

  Nu har samtiden ställt oss inför en ny uppgift och kräver att vi svenskar samlas.

  I solidaritet med Ukrainas folk.

  Till försvar av demokrati och frihet.

  För hela Europas säkerhet.

  Sverige och svenska folket kommer att klara den uppgiften.

  Källa regeringen.se

 • Örebro Tribune 00:40 den 11 December, 2021 Permanent länk
  Artikeln handlar om: , , Sverige,   

  Rekordhöga nivåer av telefonbedrägerier 

  Antalet anmälningar för det totala antalet bedrägerier minskar, men de så kallade vishingbedrägerierna går tvärtemot utvecklingen och har den senaste tiden fortsatt öka från en redan hög nivå. Under perioden januari till november 2021 har ökningen av antalet anmälningar varit över 60 procent jämfört med samma period 2020. Månaderna september, oktober och november 2021 hade vardera 1 260 anmälningar per månad och är det högsta antalet anmälningar per månad någonsin.   

  – Det är en mycket allvarlig utveckling att antalet vishingärenden fortsätter öka. Bedragarna hittar ständigt nya sätt att lura av personer sina tillgångar och i de här bedrägerierna utnyttjar bedragarna luckor i de tekniska systemen och allmänhetens bristande kunskap om hur systemen fungerar, säger Lotta Mauritzson på nationellt bedrägericenter.

  Vem som helst kan drabbas av ett bedrägeribrott

  Bedragarna riktar ofta in sig på olika grupper för olika typer av bedrägerier. Vid telefonbedrägerier fokuserar bedragarna främst på personer som är 70 år och äldre för att försöka komma åt deras konton och tillgångar.
  Yngre personer utsätts oftare för kortbedrägerier, annonsbedrägerier och identitetsbedrägerier.

  – Vi arbetar kontinuerligt med att informera allmänheten för att öka medvetenheten och därmed förmågan att motstå bedrägeriförsök, men det måste till mer tekniska lösningar för att försvåra ännu mer för bedragarna. Vi för dialoger med myndigheter, privata aktörer och produktägare för få till mer säkra tjänster och produkter, säger Lotta Mauritzson.

  För att försvåra för bedragarna har exempelvis vissa banker infört begränsningar i sina tjänster, som karenstider för nya tjänster, beloppsgränser och monitorering av betalmönster.

  Tips och råd till allmänheten

  • Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
  • Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
  • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
  • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
  • Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

  Polisens satsning pågår under vecka 49 och är en del av en större digital kampanj med syfte att lära allmänheten känna igen olika typer av bedrägeriförsök.

  Fakta om vishing

  Vishing innebär att det är ett bedrägeri per telefon. I de flesta fall handlar det om en bedragare som utger sig för att ringa från banken, ett företag eller en myndighet och genom manipulation förmår sitt brottsoffer att logga in via mobilt bank-id eller identifiera sig via bankdosa. Genom den handlingen har brottsoffret gett bedragaren tillträde till internetbanken.

  Källa Polisen

 • Örebro Tribune 22:15 den 17 June, 2021 Permanent länk
  Artikeln handlar om: , , , Sverige   

  Hemställan om bättre skydd för poliser 

  Årets medarbetarskyddsenkät pekar på en förbättring, men den visar även att var fjärde medarbetare utsatts för någon form av hot eller påverkan de senaste tolv månaderna.
  Den visar också att de som befinner sig längst ut i linjen är hårdast drabbade.
  Var tredje polis uppger att de utsatts för hot och påverkansförsök och hos yttre befäl är det 7 av 10 som utsatts.

  Offensivt arbete mot hänsynslösa kriminella

  – Vi har under de senaste åren bedrivit ett offensivt arbete för att skydda våra medarbetare och vår verksamhet.
  Bland annat har vi drivit ett projekt för medarbetarskydd och startat en ny säkerhetsavdelning, men de kriminella blir tyvärr allt mer offensiva och hänsynslösa i sina försök att påverka våra anställda, säger Ari Stenman, säkerhetschef. 

  Både Polismyndighetens och Polisförbundets undersökningar visar att utsattheten för hot och påverkansförsök är väldigt hög inom vissa yrkesgrupper men fenomenet har också ändrat karaktär och blivit grövre. Hoten riktas inte bara mot anställda i sin tjänsteutövning, de görs personliga och inkluderar även privatlivet och familjen.

  Förslag för att öka medarbetarskyddet

  – När vi nu fortsätter att flytta fram våra positioner och rekryterar fler poliser till vårt uppdrag att göra hela Sverige tryggt och säkert, är det av största vikt att stärka de polisanställdas säkerhet.
  Från Polismyndighetens ledning är det tydligt – vi kan aldrig acceptera att de som är satta att skydda vårt samhälle utsätts för hot och påtryckningar, säger rikspolischefen Anders Thornberg.

  Hemställan till regeringen innehåller ett flertal förslag där Polismyndigheten ser behov av författningsändringar.
  Det handlar dels om möjlig­heterna att öka skyddet för medarbetarnas privata kontaktuppgifter, dels om att utöka möjligheterna att ingripa mot subtila hot och trakasserier mot tjänstemän samt att ge förbättrade möjligheter till ersättning för polisanställda som drabbas.

  Nyhet från
  Polisen

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel