Mängder av brister vid kontroller av yrkestrafik

Av etthundranittiotre kontrollerade tunga fordon hade cirka 40 procent olika typer av brister och så många som 35 förare använde inte bilbälte.

– Det är dessvärre inte ovanligt med såna här siffror när det gäller yrkestrafiken säger Anders Karlsson, gruppchef på trafiksektionen.

Att så många yrkesförare rapporterades för slarv med bilbälte förvånar.

– De som jobbar i trafiken dagligen borde förstå värdet av bilbältet bättre kan man tycka.

Under förra veckan genomförde polisen i hela landet en ökad kontroll av yrkestrafik. Det innebär att inte bara tung lasttrafik såsom långtradare kontrolleras utan även annan yrkestrafik såsom budbilar och taxi.

I region Bergslagen kontrollerades 206 lastbilsekipage och av dem hade 80 fordon större eller mindre brister i form av bristfällig belysning och lastsäkring. 14 ekipage rapporterades för hastighetsöverträdelser, ett fall av rattfylleri påträffades och i sex fall fanns brister gällande kör- och vilotider.

Utöver den tunga trafiken kontrollerades även bland annat 100 taxibilar och av dessa rapporterades 23 förare för brister i tidboken som avser kör- och vilotider.

Under veckan rapporterades även två förare för olovlig körning samt en för mobilprat under färd.

– Vi noterar rätt många rapporter under den här insatsen trots att vi var relativt få säger Anders Karlsson.

Under förra veckan var nämligen många poliser utlånade till en stor kommendering i Malmö, vilket påverkade numerären som kunde arbeta med trafikveckan.

– Att vi trots detta hittar så väldigt många brister visar att den här typen av kontroller behövs.