Etiketter: Kontroll Visa/dölj trådning av kommentarer | Tangentbordsgenvägar

 • Örebro Tribune 17:05 den 18 October, 2021 Permanent länk
  Artikeln handlar om: Ärebro, Kontroll, , , Yrkestrafik   

  Mängder av brister vid kontroller av yrkestrafik 

  Av etthundranittiotre kontrollerade tunga fordon hade cirka 40 procent olika typer av brister och så många som 35 förare använde inte bilbälte.

  – Det är dessvärre inte ovanligt med såna här siffror när det gäller yrkestrafiken säger Anders Karlsson, gruppchef på trafiksektionen.

  Att så många yrkesförare rapporterades för slarv med bilbälte förvånar.

  – De som jobbar i trafiken dagligen borde förstå värdet av bilbältet bättre kan man tycka.

  Under förra veckan genomförde polisen i hela landet en ökad kontroll av yrkestrafik. Det innebär att inte bara tung lasttrafik såsom långtradare kontrolleras utan även annan yrkestrafik såsom budbilar och taxi.

  I region Bergslagen kontrollerades 206 lastbilsekipage och av dem hade 80 fordon större eller mindre brister i form av bristfällig belysning och lastsäkring. 14 ekipage rapporterades för hastighetsöverträdelser, ett fall av rattfylleri påträffades och i sex fall fanns brister gällande kör- och vilotider.

  Utöver den tunga trafiken kontrollerades även bland annat 100 taxibilar och av dessa rapporterades 23 förare för brister i tidboken som avser kör- och vilotider.

  Under veckan rapporterades även två förare för olovlig körning samt en för mobilprat under färd.

  – Vi noterar rätt många rapporter under den här insatsen trots att vi var relativt få säger Anders Karlsson.

  Under förra veckan var nämligen många poliser utlånade till en stor kommendering i Malmö, vilket påverkade numerären som kunde arbeta med trafikveckan.

  – Att vi trots detta hittar så väldigt många brister visar att den här typen av kontroller behövs.

 • Örebro Tribune 16:51 den 11 April, 2019 Permanent länk
  Artikeln handlar om: Kontroll, , , ,   

  692 körde för fort i Bergslagen 

  – Under veckan fick ett antal förare sina körkort omhändertagna med anledning av att de framfört sina fordon i allt för hög hastighet, säger Leif Svensson, chef för polisens trafiksektion i region Bergslagen.

  Polisen genomför varje år flera särskilda trafiksäkerhetsveckor där det fokuseras lite extra på olika problemområden som finns i trafiken. Mellan 1 och 7 april genomfördes en sådan vecka med fokus hastighet. Ett av polisens uppdrag är att jobba aktivt för en sänkt medelhastighet på våra vägar, då all forskning entydigt visar att detta räddar liv.

  Kortare och fler trafikkontroller

  I Polisregion Bergslagen (Örebro, Värmland och Dalarna) arbetas med en metod där man genomför ett stort antal kortare trafikkontroller som sprids ut på flera platser för att öka polisens synlighet och närvaro i trafiken.

  – I samband med hastighetskontrollerna upptäckte vi också annan brottslighet, bland annat narkotikabrott, stöld, vapenbrott och att efterlysta personer anträffades. Liksom vid tidigare trafikveckor så visar att det att även annan brottslighet uppdagas. En utökad polisiär närvaro i trafiken skapar därmed ökad trygghet i region Bergslagen.

  Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.

  Resultat av trafikvecka i region Bergslagen

  • 692 rapporterade hastighetsöverträdelser
  • 158 av de som rapporterades låg inom spannet 6-9 km/h över gällande hastighetsbegränsning
  • 10 anmälningar gällande narkotikabrott
  • 1 vapenbrott
  • 2 stöldbrott
  • 1 anträffad efterlyst
  • 29 underrättelseuppslag

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel