Tipsa polisen om någon kör påverkad

Enligt siffror från Trafikverket dör cirka en fjärdedel av alla omkomna i trafiken i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka. Ungefär var femhundrade bilist på våra vägar är rattfull.

Tipsa polisen!

– Misstänker du att någon i din närhet kör rattfull eller drogpåverkad, ring polisen! Ditt tips kan förändra personers liv och förhindra en trafikolycka samtidigt som det hjälper oss att bli ännu bättre i vårt trafiksäkerhetsarbete, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Ring 112 vid akuta tips. Du kan även ringa 114 14 för att lämna tips som inte är akuta, eller tipsa oss på polisen.se. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, färdvägar, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.

SMADIT

Upptäcker polisen påverkade förare i trafiken så erbjuds dessa kontakt med vården. Detta är en del i metoden SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), ett samarbete mellan olika myndigheter i syfte att erbjuda stöd till misstänkta rattfyllerister. Tanken är att dessa ska få ett samtal med vården inom 24 timmar.

– Många av dessa personer som kör påverkade av alkohol eller droger uppfattar inte att de har ett missbruk – förrän det är försent. Det kan vara en granne, flickvän eller kollega, vem som helst i din närhet som du minst anar, säger Ursula Edström.

Barn som far illa

När polisen rapporterar en person som kör berusad och denna person bor ihop med egna eller andras barn, så skickas alltid en anmälan till socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL) 14 kap1§.

– Tyvärr är det inte bara den missbrukande själv som påverkas av sitt beroende utan också personer i deras närhet. Polisen har en anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen, om de misstänker att ett barn far illa. Det räcker med att man känner en oro för att det finns ett bakomliggande missbruk, förklarar Ursula Edström.

Film för att uppmärksamma problematiken

Inför midsommarveckan som för många är förknippad med firande och alkohol, sprider polisen en film i social medier. Tanken är att sätta extra fokus på trafiksäkerhetsfrågor och i synnerhet nykterhet.

Källa Polisen