Ett nytt beslut om att införa elchockvapen har fattats. Nu står utbildning i användning på tur, och planen är att det ska ta plats i polisens utrustningsbälte nästa år.

Syftet att minska skador

Vapnet kan användas i ingripandesituationer där våld eller hot om våld är överhängande, till exempel när någon hotar med stickvapen.
syftet är att elchockvapnet ska minska skador på poliser och gärningspersoner, och fungera som ett komplement till annan utrustning.

– Gärningspersonen behöver inte ramla men får svårt att röra sig. Effekten håller i sig så länge man överför ström, vanligtvis i fem sekunder, säger Anders Hall, utvecklingschef på polisen.

Utvärderats efter försök

För sex år sedan tog polisen fram en rapport som analyserade användningen av skjutvapen och gav förslag på åtgärder.
Införande av elchockvapen föreslogs för att minska användningen av tjänstevapen. 750 poliser utbildades i att använda vapnet under en försöksverksamhet 2018.
Försöket har sedan utvärderats genom enkäter och djupintervjuer med användarna.

– Poliser som deltagit i projektet upplever att våldet har minskat. Man upplever också en högre grad av trygghet och känner mindre stress i hotfulla situationer.

Anders Hall exemplifierar:

– Bara att poliserna vet om att ett elchockvapnet finns tillgängligt gör att de upplever en större trygghet och säkerhet. Det leder i sin tur till att man upplever sig bli mer verbal i sin framtoning. Kommunikationen blir bättre och en hotfull och stressad situation kan oftare avhjälpas med dialog.

Som planen ser ut får poliser tillgång till elchockvapnet under 2022.
Det gäller främst poliser i yttre tjänst.

Fakta om elchockvapen

  • Elchocken påverkar nervsignaler som styr motoriken. Gärningspersonen blir stel och hamnar i ett krampliknande tillstånd.
  • Strömstyrkan är 1,3 milli ampere. Det kan jämföras med ett vägguttag som är uppsäkrat till 6-10 ampere.
  • Hjärta, lungor eller andra autonoma organ påverkas inte av elstöten.