Polisen börjar med kamerabevakning i Wadköping

Polismyndigheten i Örebro kunde under fredagen genom sin hemsida informera om att man påbörjar kamerabevakning i Wadköping. Beslutet om bevakning gäller under ett år.

— Wadköping med närliggande parker har under den senaste tiden blivit en samlingsplats på sena kvällar med en del våldsbrott och skadegörelse som följd. Med anledning av det har en kamera satts upp för att förebygga brott och öka tryggheten, skriver polisen på sin hemsida.

— Vi har haft några grova våldsbrott i parkerna samt skadegörelser och annan problematik kopplat till det ökade antalet människor som sökt sig till parkerna under de varma sommarkvällarna, säger kommunpolis Erwin Halilovic.

Kameran täcker gågatan i Wadköping

Kameran är placerad för att täcka gågatan av Wadköping och ingångarna från parkerna. Beslutet gäller under ett års tid. 

— Vi kommer precis som vid våra andra kameror löpande kolla över om behovet kvarstår under den tid beslutet är gällande, säger Erwin.

Polisen ser att kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i den brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheten. Syftet är att förebygga brott och att öka tryggheten och förmågan att utreda brott. Kamerabevakning är ett komplement till andra åtgärder som genomförs och ska inte ersätta den fysiska polisnärvaron i området.