Ungdomar ska kastat sten på fordon i Lillån

Polisen skriver att de under tisdagskvällen blivit kontaktade av trafikledningen för lokalbussarna i Örebro. Detta efter att ungdomar kastat sten ner mot trafikanter som passerat under bro.

Enligt uppgifter ska detta var på gång och cykelbron som leder över Riksväg 50 i Lillån, strax norr om Örebro. Det är oklart om det uppstått några skador på något fordon.

Polispatrull har sökt i området utan resultat, det rör sig dock ungdomar i området och främst i en kommunal verksamhet skrvier polisen på sin hemsida.

Polisen uppmanar vårdnadshavare att tala med barn och ungdomar

Polisen uppmanar vårdnadshavare att tala/ informera sina barn/ ungdomar riskerna med att kasta föremål mot/ ner på trafikanter. Beteende otroligt vårdslöst och innebär en stor risk för skada.

Träffar en större sten en vindruta på ett fordon som färdas i 70 km/h vilket är den lagstadgade hastigheten på aktuell sträcka kan det medföra kraftiga skador på person samt fordon.