Stora vattensamlingar och översvämmade vägar i Örebro län

Flera lokala medier i Örebro skriver under söndagsmorgonen om att det förekommer stora mängder vattensamlingar på vägarna. Detta efter gårdagen samt nattens kraftiga skyfall.

Enligt uppgifter skall flera larm om översvämmade fastigheter inkommit till räddningstjänsten samt att många vägar översvämmats under natten. I flera områden påverkas trafiken. På riksväg 733 varnar trafikverket för stora mängder vatten på vägen i höjd med Lögaredammen.

Örebro Tribune har även vittnat om stora vattensamlingar på cykelvägar i Örebro. I bildspelet nedan finns bilder från cykelvägarna i Oxhagen, Adolfsberg samt en dagvattenbrunn i Södra Lindhult.

Foto: Martin Avedal