En person anhållen för sprängdådet på Holmen

Ingen person har blivit skadad, enligt det uppgifter som polisen har i dagsläget.

Utredningsarbetet pågår och man arbetar brett genom underrättelseinhämtning samt inre och yttre spaning.

Polisen utgår från att sprängningen var en medveten handling riktad mot någon eller några inom den kriminella miljön.

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att ytterligare sprängmedel eller farligt ämne inte finns i närområdet. Åtgärderna vidtogs av nationella bombskyddet i samverkan med räddningstjänsten.

– Polisen kommer att jobba intensivt med att trygga lokalsamhället och förebygga samt förhindra ytterligare brottslighet av den här karaktären, säger Annika Laestadius, som är kommenderingschef i den särskilda händelsen i region Bergslagen.

Polisen samverkar med alla samhällsaktörer för att skapa trygghet. Vid en pressträff i anslutning till brottsplatsen deltog Annika Laestadius och polisområdeschef Elisabeth Anestad Även landshövding Maria Larsson, deltog i pressträffen.

Foto: Pressbilden