Så gick det i Örebro Län under polisens trafikvecka

Polisen i Örebro rapporterar att 655 fordonsförare gjorde sig skyldiga till hastighetsöverträdelser. Detta blev resultatet när de under förra veckan genomförde sin trafikvecka i länet.

— Tyvärr kan vi konstatera att moralen gällande hastighetsgränser är för låg rent generellt säger Anders Karlsson, trafiksektionen i polisregion Bergslagen.

Totalt 655 överträdelser under polisens trafikvecka

Polisen riktade under trafikveckan in sig på vägsträckor med låg hastighetsbegränsning, företrädesvis 30- till 60-sträckor. Att hastighetsgränserna respekteras så dåligt är extra beklagligt just när det gäller den typen av vägsträckor.

— I de trafikmiljöerna rör sig ju många oskyddade trafikanter såsom fotgängare och cyklister, och det är ju just därför hastighetsgränserna är lägre just där.

Totalt rapporterades under veckan 655 fordonsförare för hastighetsöverträdelse i Örebro län. lokalpolisområde Hallsberg rapporterades 38 förare, I lpo Lindesberg 61 och i lpo Karlskoga 51. Trafiksektionen som verkar över hela polisområde Örebro rapporterade 505 förare.

— Vi skulle kunna rapportera hur många som helst, det är bara en fråga om resurser säger Anders Karlsson.