Fräcka mobilstölder i centrala Örebro

Flera personer har under dagen hört av sig till polisen gällande mobilstölder i centrala Örebro där tillvägagångssättet varit likadant och bland annat skett inne på restauranger.

En person kommer fram till några som sitter vid ett bord och lämnar en lapp de uppmanas att läsa. På bordet har målsägarna haft sin mobiltelefon som de sen märker har försvunnit.

Var uppmärksam på tillvägagångssättet och ha uppsikt över din mobiltelefon och undvik att lägga den öppet på ett bord.

Totalt handlar det om två fullbordade stölder och ett försök. Vid stöldförsöket kunde mobilägaren själv springa efter och få tillbaka telefonen.