Vindsbrand i Tybble

När räddningstjänsten kommer fram till den aktuella adressen så ser dom hur det ryker från taket på flerfamiljshuset. Med hjälp av stegbil så tar dom sig upp på taket och kan snabbt bekämpa brandhärden.

Enligt räddningspersonal på platsen skall det troligen röra sig om en brand som orsakats av att det byts tak på huset och tjärpappen har av någon anledning fattat eld,.
Det finns inga uppgifter om att några lägenheter i det aktuella huset har evakuerats.
Även polis och ambulans var på platsen.

Foto: Niklas Presbilden