Fokusvecka på nykterhet i trafiken

Det innebär att extra mycket poliser kommer att befinna sig ute på vägarna runt om i landet och denna vecka ligger fokus på nykterhetskontroller.

Polisens huvudsyfte med trafikveckan är framför allt att uppmärksamma faran med att köra onykter eller drogpåverkad.
Det innebär att Polisregion Bergslagen prioriterar att låta en stor del personalen i yttre tjänst att genomföra nykterhetskontroller under veckan.

— Vi kommer att finnas på platser där vi vet att det är vanligt att man kör berusad men också på platser där vi inte förväntas vara, detta under dygnets alla timmar, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i polisregion Bergslagen.

Förutom att göra nykterhetskontroller kommer polisen även följa upp tips på personer som misstänks köra berusade regelbundet.

–       Den som kör onykter utgör inte bara en fara för sig själv, utan även för medpassagerare och andra trafikanter.

Under 2018 omkom 325 människor i trafiken och vid ungefär en tredjedel av alla dödsolyckorna är alkohol eller droger involverade.
Det visar hur mycket risken för en allvarlig trafikolycka ökar när man kombinerar alkohol eller droger med bilkörning.

Berusade förare som upptäcks erbjuds kontakt med vård/ socialtjänst. Detta är en del i metoden SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), ett samarbete mellan flera myndigheter i syfte att erbjuda stöd till misstänkta rattfyllerister, då de ofta har alkohol- eller drogproblem.
Tanken är att dessa får erbjudande om ett samtal med vården/ socialtjänst inom 24 timmar i syfte bryta ett pågående missbruk.

Om den misstänkte alkohol-, drogpåverkade föraren har minderåriga barn skall en anmälan till socialtjänsten skickas oavsett om barnen bor hos aktuell person, hos en annan förälder eller anhörig.

Polisen uppmanar allmänheten att lämna in tips om man tror någon kör berusad eller narkotikapåverkad. Tips lämnas in genom att ringa 114 14.