Befolkningen ökar i Örebro län enligt nya siffror från SCB

SCB kunde under tisdagen publicera nya siffror som visar att befolkningen ökar i Örebro Län. Numera bor 306 792 personer i länet, det är en ökning med 1 149 personer, motsvarande 0,4 procent, jämfört med år 2020.

— Det som gör att folkmängden i Örebro län ökar jämfört med året innan är framför allt inflyttningen. 10 373 personer flyttade dit under förra året, medan 9 755 flyttade därifrån, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Befolkningen ökar med minst 0,2 procent i sju av tolv kommuner jämfört med året innan. Den största ökningen står Lekebergs kommun för (1,5 procent), medan folkmängden i Ljusnarsbergs kommun minskade med 1,5 procent.

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.