Utryckning till Thoren Business School i Örebro

Det var vid klockan 12:59 som räddningstjänsten åkte på ett larm från Thoren Business School i Örebro. Skolan ligger på Östra Nobelgatan på Norr City.

Enligt de första uppgifterna ska det varit ett automatlarm som hade utlösts. Det är alltså i skrivande stunder oklart vad som ligger bakom larmet.