Många överträdelser vid kontroll av yrkestrafiken

Extra stort fokus låg på att upptäcka olaga cabotage. Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.

– Resultatet från veckan visar på betydelsen av polisens kontroller av yrkestrafiken, säger Erling Andersson, poliskommissarie på utvecklingscentrum Mitt. Specialutbildade poliser och bilinspektörer är en förutsättning för att klara av denna typ av kontroller eftersom regelverken inom yrkestrafiken är komplicerade. Utöver denna specialkompetens krävs den polisiära allmänkompetensen och befogenheterna eftersom även annan brottslighet upptäcks vid kontrollerna.

Resultat i siffror

 • 851 lastbilskontroller
 • 541 taxikontroller
 • 367 överträdelser mot kör-och vilotidsreglerna
 • 14 meddelade körförbud
 • 80 rapporterade överlast
 • 37 hindrande av fortsatt färd
 • 146 hastighetsöverträdelser
 • 2 anträffade vapen
 • 3 anträffade efterlysta personer
 • 16 rattfylleribrott
 • 15 manipulerade eller obesiktigade färdskrivare
 • En lastbilschaufför omhändertagen enligt Utlänningslagen
 • 9 cabotageärenden