Kollision mellan godståg och personbil utanför Lindesberg

Vid en järnvägspassage, på en mindre enskild väg så har under torsdagskvällen ett godståg lättare slagit emot en personbil som skulle passera spåret. Enligt initiala uppgifter har ingen person några fysiska skador till följd av kollisionen. Trafikolyckan inträffade vid Eke i Fellingsbro utanför Lindesberg.

Initialt så beordrades trafikstopp på järnvägen, beslut som snabbt kunde hävas.