Personbil voltade på Rv50

Det skall vara en personbil som har voltat av vägen, anmälaren uppger att personerna som färdats i olycksbilen skall vara ur dock oklart om någon är skadad.

#lerback, #olycka, #orebrolan, #polis, #trafikolycka